Verditakst fra takstmann i Bergen

Verditakst

At takstmannen har erfaring fra taksering av boliger er kanskje det viktigste når du skal ha en reell verditakst.

Mange tenker kanskje at en takst er en takst. Som boligeier ønsker du at din bolig blir verdsatt slik en bolig bør verdsettes. En takstmann fra Byggmestrenes Takseringsforbund gjetter ikke på verditaksten. Husk at alle takstmenn fra dette forbundet er byggmestere. Det vil si at taksering ligger allerede i grunnutdannelsen. En byggmester vet hva oppgraderingene i boligen din koster. Han vet også hvor mye man kan trekke for elde og slitasje.

Det er tre verdier som er viktig når en bolig skal takseres:

  • Teknisk verdi
  • Tomteverdi
  • Markedsverdi

TEKNISK VERDI

Byggmester er den som kan best angi den tekniske verdien. Å vurdere den tekniske verdien er kanskje det vanskeligste når man skal verdivurdere en bolig, fordi man må ha serdeles gode kunnskaper om bygg, boliger og priser på reperasjoner og restaurering av bolig.

En BMTF takstmann klarer å vurdere gjenstående levetid på en bygningsdel og kostnadsberegne eventuelle skadde bygningsdeler. Dette er hva en byggmester vanligvis gjør i jobben sin. Byggmesteren kjenner også kvadratmeterpris på en ny bolig og vet hva som skal trekkes i elde og slitasje på en eldre bolig.

En takstmann fra BMTF kan også gi gode tips og råd om vedlikehold av bygningsdeler.

TOMTEVERDI

Din lokale BMTF takstmann er lokalkjent og kjenner godt markedet og salgspriser. Å angi selve tomteprisen blir mer å sammenligne priser på andre boliger og tomter som er solgt i området. Altså det man kaller sammenlignbare salg.

MARKEDSVERDI

Markedsverdien er som regel summen av den tekniske verdien på bolig og tomtverdien.

Velger du deg en takstmann som også er byggmester, så er du i trygge hender.

Skal du selge boligen så anbefaler vi en EIERSKIFTERAPPORT™, fordi dette er markedets grundigste tilstandsrapport og koster ikke så veldig mye mer enn en verditakst.