Byggmester

Byggmester og takstmann i Bergen

Som et resultat av samarbeidet mellom BMTF og Mesterskolen, så øker antallet takstmenn med byggfaglig bakgrunn. En byggmester som takstmann i Bergen.

I Norge har vi en meget spesiell byggetradisjon. Det er kun Finnland og tildels Sverige som har en tilsvarende byggetradisjon som vi har i Norge.

I Norge har vi alle typer vær. Om vinteren kan man få temperaturforskjeller fra ute til inne på opptil 40-50 grader.  Dette kan det bli store kondensproblemer av. Det er mye som kan skje med et Norsk trehus. Byggmesteren, som har vært med å utvikle norsk byggeskikk kan dette.

Takstmann Bergen

Til og med inne i blokkleiligheter er det mye treverk. I flere hundre år har man prøvet og feilet for å utvikle Norsk byggetradisjon. Kunnskapen har blitt delt fra generasjon til generasjon. Byggfaget læres ved praktisk erfaring med en litt teori underveis.

Flere blir oppmerksom på viktigheten av at en takstmann har en solid bakgrunn fra byggebransjen. Du kan stole på at en takstmann som kommer fra BMTF er en byggmester.

En byggmester er både praktisk og teoretisk utdannet. Byggmesteren har planlagt og utført reparasjoner og selvfølgelig også bygget de fleste bygningsdeler i en bolig.

Selvfølgelig kan en BMTF-sertifisert takstmann i bergen som også er byggmester undersøke boligen din.